Raporti Vjetor 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023 – Përmbledhje Ekzekutive