Njoftim për shtyp

Me vendimin nr. 87/2021 datë 9.12.2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për emërimin e Zotit Denar Biba Kryetar të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës”, Z. Denar Biba është emëruar Kryetar i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës.