Raporti Vjetor 2022 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023 – Përmbledhje Ekzekutive
Download
13 Prill, 2023

Raporti Vjetor 2022

Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023

Raporti Vjetor 2021 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022 – Përmbledhje Ekzekutive
Download
13 Prill, 2022

Rezolutë e Kuvendit “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2020”

Kuvendi i Shqipërisë: – Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e një konkurrence të lire dhe efektive në treg, në zbatim të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar; – Duke njohur bashkëpunimin e këtij Autoriteti me institucionet qendrore e ato rregullatore për aktet që mund të prekin
Download
26 Maj, 2021

Fjala e Kryetares së Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Latifi, në Raportimin Vjetor “Për veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2020 dhe prioritetet për vitin 2021” në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave

Prof. Dr. Juliana Latifi I nderuar Z. Kryetar, Të nderuar anëtarë, Viti 2020, për shkak të pandemisë Covid – 19, ka qenë sfidues për veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës. Nga ky këndvështrim, veprimtaria jonë ndërmjet të tjerash ka synuar në hetimin pa ndërprerje të tregjeve të ndryshme, të cilat vlerësohen me potencial të lartë spekulimi

20 Prill, 2021

Raporti Vjetor 2020 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021 Përmbledhje Ekzekutive
Download
19 Mars, 2021

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2021
Download
18 Mars, 2021

Rezolutë e Kuvendit “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2019”

Kuvendi i Shqipërisë, Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e një konkurrence të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar; Duke njohur bashkëpunimin e këtij Autoriteti me institucionet qendrore e ato rregullatore për aktet që mund të prekin funksionimin e
Download
5 Qershor, 2020

Raporti Vjetor 2019 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020 Përmbledhje Ekzekutive
Download
9 Mars, 2020

Raporti Vjetor 2019

Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020
Download
13 Shkurt, 2020