Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022

Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022

Buletini Vjetor 2021

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2021

Buletini Vjetor 2020

Buletini Vjetor i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës të marra gjatë vitit 2020

Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2019

Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2019

Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2018

Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2018

Buletini Zyrtar i Vendimeve i vitit 2016

Buletini Zyrtar i Vendimeve të Komisionit të Konkurrencës gjatë vitit 2016