Për gjobat dhe lehtësimin prej tyre

Rregullore “Për gjobat dhe lehtësimin prej tyre.”