Lajmet e fundit

Misioni i Autoritetit të Konkurrencës

  • Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.

901

Vendime Total

285

Përqëndrime

151

Abuzime me pozitën dominuese

180

Marrëveshje të ndaluara

18

Përjashtime nga marrëveshja

124

Te Tjera

142

Vlerësime ligjore
Raporte Vjetore
Raporti Vjetor 2022 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023...
Raporti Vjetor 2022
Raporti Vjetor 2022 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2023
Raporti Vjetor 2021 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022...
Rezolutë e Kuvendit "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës...
Kuvendi i Shqipërisë: - Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e...
Shiko më shumë
Buletinet e Vendimeve
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt Tetor-Dhjetor 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt korrik-shtator 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt prill-qershor 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022
Buletini Zyrtar i Vendimeve për muajt janar-mars 2022
Shiko më shumë
Newsletter
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Korrik 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Korrik 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Prill 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Prill 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Janar 2021
Newsletter i Autoritetit të Konkurrencës - Janar 2021
Newsletter COVID-19
Newsletter COVID-19
Shiko më shumë
Të Tjera
Newsletter Shtator-Dhjetor 2022
Newsletter Shtator-Dhjetor 2022
Newsletter Maj-Gusht 2022
Newsletter Maj-Gusht 2022
Njoftim për shtyp
Me vendimin nr. 87/2021 datë 9.12.2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për emërimin...
Njoftim
Autoriteti i Konkurrencës, lidhur me artikullin e publikuar në Top Channel me titull "Shtrenjtimi...
Shiko më shumë
Loading